Anasayfa / Kentsel Dönüşüm / Ankara Saraçoğlu Evleri afet risk bölgesi ilan edildi

Ankara Saraçoğlu Evleri afet risk bölgesi ilan edildi

ankara

Başkent’te şok karar… Halk arasında ‘Devlet Mahallesi’ ve ‘Saraçoğlu Evleri’ olarak da bilinen Kızılay’daki lojmanların bulunduğu 82 dönümlük alan ‘afet riski altındaki bölge’ ilan edildi. Bakanlar Kurulu’nun, 28 Ocak 2013 tarihli kararı geçen cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLIK GÖRÜŞÜ
CUMHURİYET döneminin simge yapıları arasında yer alan ve 460 konuttan oluşan bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Halen Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Saraçoğlu Lojmanları SİT kapsamında bulunduğu için devirden önce, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da görüşü ve ‘onayı’ alınacak.

ANKARA’NIN merkezinde 1944-1946 yıllarında inşaa edilen, projesi ise Alman Mimar Paul Bonatz tarafından çizilen Saraçoğlu Lojmanları’nın bulunduğu alanın değeri ise milyar dolarla ifade ediliyor. Başkent’in ünlü emlakçılarından Salim Taşçı, Saraçoğlu lojmanlarının bulunduğu bölgenen metrekare birim fiyatının 12 bin 500 dolar ila 15 bin dolar çivarında olduğunu söyledi. Bölge ‘afet riski altındaki alan’ ilan edildiği için lojmanların Çevre Bakanlığı veya TOKİ tarafından yıkılarak, bölgede ciddi rant getirecek yeni bir proje yapılması bekleniyor.

OLASI PROJELER
BAKANLAR Kurulu’nun bu kararından 21 gün önce Çevre Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne gönderilen resmi bir yazı, Saraçoğlu lojmanlarının bulunduğu bölgeye yönelik olası projelerin işaretlerini verdi.
AKŞAM’In ulaştığı 7 Ocak 2013 tarihli yazıda, Çevre Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Hükmünde Kararnameye gönderme yapılarak, Saraçoğlu lojmanlarının bulunduğu Namık Kemal Mahallesi sınırları içindeki alanın Çevre Bakanlığı’na devri isteniyor. Çevre Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen’in Bakan adına imza atarak gönderdiği resmi yazıda özetle şu ifadeler yer alıyor:

‘… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de… ‘Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehrin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her türlü ölçekteki plan, parselasyon ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak…’ hükmü yer almaktadır… Bahsi geçen hüküm kapsamında Namık Kemal Mahallesi’ndeki Hazine’ye ait……. parsel numaralı taşınmazların, Bakanlığımızca özel proje alanı olarak ilan edilmesi amacıyla işlemlere başlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu Hazine’ye ait taşınmazların Bakanlığımız’a tahsis edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim…’

Yasa ne diyor?
Bakanlar Kurulu Kararı’nın atıfta bulunduğu 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde ‘riskli alan’ ‘Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan’ şeklinde tarif ediliyor.
YasanIn, ‘tahliye ve yıktırma’ öngören 5’inci maddesinde ise, ‘riskli alanların’ yıkılma süreci hükme bağlanıyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

– Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine geçici konut, işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

– Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur.

‘Benim bilgim yok’
Muhtar Reyhan Altıntaş, ‘Kararı Resmi Gazete’den öğrendim. Şok oldum. İşin ilginç yanı, herhangi bir inceleme yapıldığını görmedim. Sadece geçen hafta Kültür Bakanlığı’ndan birileri gelip birkaç kare fotoğraf çekip gitti’ dedi.

Ali Ekber Ertürk / Akşam

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top